اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، فروردین ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

پوستر اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ توسط ،سازمان پژوهشي باقرالعلوم (ع) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا