ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

6th national Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا