چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، خرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

4th national Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا