دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

2nd National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا