سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

3nd National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا