پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، خرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

5th National Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی  مهندسی مکانیک و هوافضا

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا