ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار، دی ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

6th National Conference on Humanities and Education With a focus on sustainable development

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار