دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران