دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، اردیبهشت ماه 95

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

علوم مدیریت نوین :
-     مدیریت دولتی
-     مدیریت مالی و بازرگانی
-     مدیریت صنعتی
-     مدیریت آموزشی
-     مدیریت اجرایی
-     مدیریت ورزشی
-     مدیریت استراتژیک
-     مدیریت و برنامه ریزی
-     مدیریت تکنولوژی
- مدیریت فناوری اطلاعات
- مدیریت شهری
- مدیریت امور فرهنگی
- مدیریت محیط زیست
- مدیریت کارآفرینی
- مدیریت MBA
- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
- مدیریت بحران
- مدیریت ریسک
- مدیریت انرژی
- مدیریت و توسعه پایدار
 

برنامه ریزی پایدار:
-    برنامه ریزی پایدار گردشگری
-    برنامه ریزی پایدار و آمایش سرزمین
-    برنامه ریزی پایدار طراحی و مدیریت
-    برنامه ریزی پایدار شهری
-    برنامه ریزی پایدار روستایی
-    برنامه ریزی پایدار منطقه‌ای
-    برنامه ریزی پایدار توسعه اقتصادی
-    برنامه ریزی پایدار سیستمهای اقتصادی
-    مدیریت پایدار تصمیم گیری و سیاستگذاری
- برنامه ریزی و توسعه پایدار همه جانبه

محورهای ویژه:
-چالش های فراروی مدیریت نوین و پایدار در ایران
-چالش های فراروی برنامه ریزی پایدار در ایران
-مدیریت دانش و توسعه پایدار در ایران
-مدیریت نوین و اقتصاد مقاومتی در ایران
-مدیریت نوین و خروج از بحران در ایرانمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران