چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش

Fourth International Conference on Humanities and Education

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش