پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار، اردیبهشت ماه 99

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

5th International Conference on Humanities and Education With a focus on sustainable development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:
1) آموزش و پرورش و توسعه پایدار:
1-1) آموزش الکترونیک و فناوری های نوین آموزشی
2-1) آموزش و پرورش (پیش دبستانی ،دبستانی،تطبیقی)
3-1) مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
4-1) مدیریت تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
5-1) برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
6-1) برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
7-1) مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
8-1) جامعه شناسی آموزش و پرورش

2) علوم تربیتی و توسعه پایدار:
1-2) تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ اسلامی
2-2) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
3-2) روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان
4-2) روانشناسی عمومی و سلامت
5-2) روانشناسی فرهنگی و اسلامی
6-2) روانشناسی و مشاوره مدرسه
7-2) فلسفه تعلیم و تربیت
8-2) روانشناسی تربیتی

3) علوم انسانی و توسعه پایدار:
1-3) علوم مدیریت و حسابداری
2-3) مطالعات فرهنگی و هنری
3-3) الهیات و معارف اسلامی
4-3) حقوق و علوم سیاسی
5-3) زبان و ادبیات فارسی
6-3) تاریخ و جغرافیا

محورهای ویژه:
1) چالشها و راهکارهای بهبود سیستم مدیریت آموزشی در کل کشور
2) بررسی نقش معلمان در فرایند آموزش توسعه پایدار در کشور
3) بررسی نقش معلمان در تعلیم و تربیت  مدیران آینده  کشور
4) کمک به ایجاد زیر ساخت های توسعه علمی پایدار در کشورمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار