سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

The third National Conference of modern management and sustainable planning in Iran

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران