هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران، مرداد ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران

The 8th International Conference on Interdisciplinary Studies of Humanities and Islamic Sciences of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران