کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد

New International Conference on Accounting Management and Economics

پوستر کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد