دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران، دی ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

Second International Conference on Studies in Humanities and Islamic Sciences in Iran

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران