هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران، مرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

7th International Conference on Interdisciplinary Studies in Iran

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران