ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران، دی ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

Sixth International Conference on Interdisciplinary Studies in Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران