چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران، دی ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

Fourth International Conference on Interdisciplinary Studies in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران