پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران، مرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

Fifth International Conference on Interdisciplinary Studies in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران