هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه

The 7th International Conference on Social Studies, Law and Public Culture

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ایدانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه