ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه، تیر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه

Sixth International Conference on Social Studies, Law and Popular Culture

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ایدانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه