کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه، آبان ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

International Conference on Social Studies, Law and Popular Culture

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس - مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه