چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

Fourth International Conference on Social Studies, Law and Popular Culture

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه