سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

Third International Conference on Social Studies, Law and Popular Culture

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه