پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

Fifth International Conference on Social Studies, Law and Popular Culture

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته ای و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه