دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

Second International Conference on Social Studies, Law and Folk Culture

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه