هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، دی ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

Seventh International Conference on Innovation in Architectural and Urban Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی