چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

Fourth National Conference on Innovation in Architectural and Urban Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.