پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

Fifth International Conference on Innovation in Architectural and Urban Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی