کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

National Conference on Innovation in Architecture and Urban Engineering

پوستر کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.