دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

Second National Conference on Innovation in Architectural and Urban Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی