ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، آذر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

Sixth International Conference on Innovation in Architectural and Urban Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی