سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

Third National Conference on Innovation in Architectural and Urban Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی