بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)، مرداد ماه ۱۳۹۶

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)

20th Iranian Conference on the Chemistry of Physics

پوستر بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰) در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه اراک،انجمن شیمی ایران در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)