چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران

14th Iranian Physical Chemistry Conference

چهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،انجمن شیمی ایرانانجمن شيمي ايرانپرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.