پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

15th Iranian Physical Chemistry Conference

پوستر پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن شیمی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران