دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران، تیر ماه ۱۳۸۸

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

12th Iranian Seminar on Physical and Theoretical Chemistry

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان ، در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران