هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

18th Iranian Conference on the Chemistry of Physics

پوستر هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن شیمی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران