هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

7th International Humanities Conference

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی مراجعه فرمایید.