سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، بهمن ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

Third International Conference on Humanities

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی مراجعه فرمایید.