ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

The 6th International Humanities Conference

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی مراجعه فرمایید.