چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی

The 4th International Conference on Humanities and Islamic Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی