اولین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

The First International Conference on Islamic Sciences and Religious Research

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.