دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی، آبان ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی

The Second International Conference on Humanities and Islamic Research

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی مراجعه فرمایید.