پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، آذر ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

The 5th International Humanities Conference

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی مراجعه فرمایید.