یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، فروردین ماه ۱۳۹۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

11th International Management Conference

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۲ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت