دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دی ماه ۱۳۸۳

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

02nd International Management Conference

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۳ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت