نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۰

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

9th International Management Conference

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت