سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۳۸۴

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

03rd International Management Conference

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت