چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه ۱۳۸۵

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

04th International Management Conference

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۵ توسط ،گروه پژوهشي آريانا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت