ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

6th International Management Conference

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۷ تا ۲ دی ۱۳۸۷ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی کنفرانس

- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت فراگیر، بهره‌وری و تعالی سازمانی، مدیریت عملکرد، روش های حل مساله
- رهبری و رفتار سازمانی
رهبری، مدیریت تحول، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس
- مدیریت تولید، فرایند و عملیات
مدیریت عملیات، مدیریت زنجیره تامین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرایندها
- مدیریت مالی
مدیریت مالی موسسات، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت تأمین مالی
- مدیریت دانش و اطلاعات
مدیریت دانش، سیستم‌های اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی
- برنامه‌ریزی، کنترل و سازماندهی
برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، سازماندهی و ساختار سازمانی، نظام‌های کنترل و نظارت
- مدیریت منابع انسانی
آموزش و توسعه، سیستم‌های جبران خدمات، نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان، جذب و گزینش کارکنان
- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه، سیاستگذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی
- مدیریت بازار
استراتژی بازار، تحقیقات بازار، صادرات و بازاریابی بین المللی، خدمات پس از فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌گذاری
- حکمرانی
حکمرانی خوب، سازمانهای غیردولتی، روابط دولت و بخش خصوصی، نقش شبکه ها در تصمیم گیری، اخلاق و مسوولیت اداری
- اخلاق و مسئولیت اجتماعی بنگاه
ارتباط بین بنگاه و جامعه، مسئولیت پذیری و شفافیت در بنگاههای اقتصادی، الگوهای اخلاق حرفه‌ای، نقش ارزش های اخلاقی در هدایت بنگاهها
- افقهای نوین در مدیریت
پارادایم‌های نوین در مدیریت، رویکردها نوین در نظریه‌های مدیریت، بومی‌سازی نظریه‌های مدیریتمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت